شروع میکنم با یاد خدا :)---------------------

آغاز هر کاری سخته .. حالا اگه اینکار نوشتن هم باشه سختتره (البته برای من)

همیشه دوست داشتم بنویسم اما ترسیدم که نتونم ..اتفاقا چند باری هم امتحان کردم اما تا نصفه رها شد

وقتی ابجی بهم میگفت بنویس ...میگفت بنویس تا خالی بشی ..حالت خوب بشه ...

اومدم بیان چندتا مطلب نوشتم که خیلی هم مسخره بودن ..با افسردگی بیان رو کنار گذاشتم ودیگه نیومدم سرااااااغش تا الان...


رمز هم یادم رفته بود  :)

...

حالا اینجام ...

حس میکنم بیشتر از هر زمان دیگه ای به اینجا احتیاج دارم ..اما باید حواسم باشه که وابسته نشم ...( هیچ وابستگی خوب نیست :-/ )

باشد که خیر باشد